ОРТОДОНТИЯ

Раздел ОРТОДОНТИЯ

Няма нищо по-важно от това, човек да бъде щастлив, а нима има по-хубав начин да сподели радостта си със света от усмивката? Но какво правим, ако изпитваме известни угризения относно нейния вид? Нима спираме да я показваме? –НЕ! И тук, на помощ, идва ОРТОДОНТИЯТА!

Ортодонтията /гр. пр. orthos=прав; odontos=зъб/ е сложна медицинска, аналитична и творческа дисциплина, занимаваща се с изучаване, диагностициране, профилактика и лечение на ниво зъби, зъбни дъги и оклузия, растеж и развитие на челюстите, нормализиране функциите в лицево-челюстната област и възстановяване естетиката и хармонията на лицето.

Човек дори и не подозира какви проблеми могат да му създадат „няколко криви зъба“, защото кривите зъби:

  • затрудняват зъбното почистване, а това довежда до акумулиране на зъбна плака – причина за образуване на КАРИЕС И НЕГОВИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ;
  • втвърдената зъбна плака, от своя страна, представлява зъбен камък, който води до проблеми с пародонта (Гингивит = възпаление на венците; Пародонтит = възпалително-деструктивно заболяване, ангажиращо целия зъбозадържащ апарат – венците, епителните и съединителнотъканните влакна, костта)
  • нерядко кривите зъби са причина и за оклузална травма, което може да доведе до подвижност на компрометираните зъби и тяхната загуба;
  • неправилно подредените зъби могат да доведат и до изтриване на емайла (abrasion dentis), с което се обяснява в някои случаи и повишената им чувствителност;
  • проблемите със захапката обременяват дъвкателния процес, който се удължава; проблеми могат да настъпят и с долночелюстните стави;

При децата кривите зъби често могат да са индикация  за вреден навик (смукане на пръст, гризане на предмети, хапене на устни и др.) или дори за проблеми, свързани с третата сливица, което налага дишане през устата). А знаете ли, че устното дишане води до секреция на абнормални нива на СОМАТОТРОПИНА (хормон на растежа), което оказва влияние върху развитието на цялата опорно-двигателна система! Няма нужда да споменавам, че въздухът, минал през устата, не се пречиства, овлажнява и затопля, което предразполага детето към заболявания. При дишането през устата кръвта, която стига до мозъка, не е дотатъчно наситена с кислород. Това води до понижена концентрация и работоспособност.

Ха! А всичко тръгна от няколко криви зъба!

Ортодонтското лечение е комплексно и е успешно само и единствено чрез доверието между лекар и пациент. То е строго индивидуализирано, защото всяка ЗЧД (зъбно-челюстна деформация) е уникална и изисква конкретен подход. За целта се изработва план на лечение, базиращ се на анамнестични данни и на клинични и параклинични изследвания -фотодокументация, ортопантомография, латерална цефалография, гипсови модели.

Красивата усмивка може да се постигне или чрез снемаема апаратура (т.нар. „шинички“), или чрез фиксирана техника (брекети), а често пъти – чрез комбинация от споменатите два подхода.

Най-често използваните снемаеми апарати са лечебните механично действащи (напр. горна небцова пластинка), функционалните (Моноблок, Активатор, Twin Block и др.) и комбинирани. Към групата на функционалните се отнасят и апаратите от системата Myobrace. Най-подходяща възраст за лечение с този тип апаратура е СМЕСЕНО СЪЗЪБИЕ (периодът, в който пациентът сменя временните с постоянни зъби),преди приключване пика на растеж, а изборът им зависи от конкретния проблем и желанията на пациента. Все пак друго си е, когато „шиничката“ е с любимия анимационен герой!

Снемаеми могат да бъдат и Habit Breaker-ите – апаратчета за преустановяване на даден вреден навик.

Под „фиксирана техника“ се разбира „брекети“ (метални, естетични). Подходяща възраст за лечение от този тип е ПОСТОЯННО СЪЗЪБИЕ. При избора им отново водеща е целта, която е поставена в плана на лечение и думата на пациента!

Местопазителите също заслужават да бъдат споменати. Това са апаратчета (снемаеми и  неснемаеми), които се поставят при преждевременна загуба на временен зъб. Ако до пробива на постоянния има много време, то би било удачно мястото му да се пази, тъй като зъбите имат лошия навик да мигрират към лишения от зъби участък и да „затворят“ местенцето, което загубеното временно зъбче е пазило за постоянния.

И ДА! – хубавите неща стават бавно. Продължителността на ортодонтското лечение зависи от много фактори: възраст, патология, кооперативност на пациента. Може да варира от 6м. до 2-3години. В крайна сметка красивата усмивка оправдава чакането. Тя е цел, постижима чрез навременното и адекватно ортодонтско лечение.

Не забравяйте: ортодонтията ви снабдява само със средството – смайващата усмивка, но от вас зависи да си създавате поводите и да я споделяте със света. Усмихвайте се!