ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Детската усмивка – безценно съкровище

Ние вярваме, че детското зъболечение може и трябва да се провежда без заплахи, увещания и болка, а по възможно най-приятния начин. Затова сме създали детски кабинет със специфичен интериор. Чрез поведението си се стремим да направим така, че Вашето дете да запази позитивното си отношение към денталното лечение през целия си живот, радвайки се на добро орално здраве. Голяма част от заболяванията са предотвратими чрез профилактика, а ние имаме познанията, за да го споделим с децата и с вас – заинтересуваните им родители. Имаме и специален подход към деца със специфични здравни потребности.

Специализирани услуги за Вашето дете:

  • Обучение за орална хигиена
  • Оценка на кариес-риска
  • Изработване на индивидуални профилактични програми
  • Реминерализираща терапия
  • Поставяне на силанти – средство, чрез което се предотвратява в голям процент от случаите развитие на кариес по дъвкателните зъби. Материалът запълва вдлъбнатите части на зъбната повърхност, които са трудно достъпни за зъбната четка, а от друга страна задържат много хранителни остатъци. Най-добре е да бъдат поставени непосредствено след пробива на зъба.
  • Лечение на кариес
  • Лечение на пулпити и периодонтити на временни зъби
  • Лечение на пулпити на постоянни зъби с незавършено кореново развитие – трудно и изискващо познания и опит лечение. Затрудненията произтичат от факта, че корените не са завършили окончателното си развитие (по-къси на дължина и с по-широки отвори). Под упойка се отстранява пулпата и в канала се поставя медикамент, който стимулира кореновото развитие. Лечението може да продължи до 10-12 месеца с контролни прегледи на всеки два месеца.
  • Лечение на кариес на ранното детство – считаме, че децата с такава диагноза могат да бъдат лекувани качествено само под обща анестезия. За 2-3 часа могат да се излекуват голям брой зъби. По този начин се спестяват време, болка и огромни психически травми на детето и на родителите му.