ЕНДОДОНТИЯ

Какво е ендодонтско лечение?

Лечението се състои в почистването на кореноканалната система чрез машинна обработка, при необходимост повлияване с медикаменти и нейното запечатване с пасти, студена или топла вертикална кондензация в зависимост от индивидуалните особености. За целта разполагаме с най–съвременна апаратура и инструментариум на водещи световни фирми.
Прецизността във всеки от етапите ни гарантира по-добра прогноза за зъба. Затова след запълване контролната рентгенова снимка е задължителна. След като лечението приключи се взема решение по какъв начин да се възстанови липсващата част от зъба. Най-малките разрушения се възстановяват с пломби, а по големите – чрез инлей или обвивни корони. По този начин един вече увреден зъб има шанс да бъде запазен и да участва пълноценно в дъвкателния процес.