ОРАЛНА ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Оперативни процедури без болка

Орална хирургия включва изваждане на зъби, оперативно изваждане на ретинирани и полу ретинирани зъби, водена костна и тъканна регенерация, корекция на алвеоларния гребен, отстраняване на кисти от зъбен произход в челюстните кости.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Oптималният избор при възстановяване на един или множество загубени зъби

Зъбните импланти изпълняват функцията на зъбни корени. Те са оптимален избор при необходимост от възстановяване на един или множество загубени зъби. Чрез тях се възвръща нарушената естетика, функция при хранене и говор, запазва се обема на костта. При възстановяване на дефект със зъбен имплант не се налага изпиляване на съседните на дефекта зъби. Имплантите могат да бъдат Вашия вариант на лечение, чрез който да се избегне протезирането с подвижни конструкции.Процедурата по поставянето на импланта се извършва под локална анестезия, а при необходимост под седация или обща анестезия. Поставянето на импланти изисква наличието на достатъчен обем кост, което се установява чрез обстоен преглед, диагностични модели от челюстите Ви и допълнителни рентгенографски изследвания. При липса на достатъчно кост може чрез костно-заместващи процедури да възстановим загубеният обем, като на този или следващ етап се постави импланта. Изготвянето на конкретен лечебен план за тези процедури се съобразява с конкретната ситуация и индивидуалните особености на пациента. Видът на имплантнологичната система, която ще изберете има огромно значение за успеха на импланта, който ще Ви бъде поставен. За Вашата максимална сигурност, в клиника “Света Аполония” Ви предлагаме безкомпромисно качество със следните имплантни системи:
  • Straumann-implants
  • Neobiotech