Специалност Лекар по дентална медицина Специалист – детска дентална медицина
Образование check-mark-1Медицински университет София – Факултет по дентална медицина 1990г;
check-mark-1Специалност Детска дентална медицина – 1995г.

д-р Мери Димитрова

Лекар по дентална медицина

 

Професионална насоченост:

  • check-mark-1Детска дентална медицина

 

Допълнителна квалификация:

  • check-mark-1Съвременни методи на лечение и релечение на коренови канали;
  • check-mark-1Лечение на кариес на ранното детство;
  • check-mark-1Минимално инвазивна стоматология;
  • check-mark-1Лечение на заболяванията на пулпата на временните зъби;
  • check-mark-1Клинична комуникация.