Специалност Лекар по дентална медицина, Доктор по медицина
Образование check-mark-1Медицински университет Пловдив-Факултет по дентална медицина – 2001г;

check-mark-1Специалност Протетична дентална медицина – 2005г;

check-mark-1Дисертация на тема „Протетична подготовка при лечение с изцялокомпозитни и изцялокерамични конструкции“ – 2007г;

check-mark-1Специалност Дентална имплантология – 2019г.

Допълнителна квалификация: check-mark-1Специализация на ITI в Университета в Торонто, Канада.

доц. д-р Стоян Кацаров дм.

Лекар по дентална медицина

 

Професионални интереси:

 • check-mark-1Дентална имплантология – специалист
 • check-mark-1Протетична дентална медицина – специалист
 • check-mark-1Орална хирургия – специализира

 

Основните направления на работа:

 • check-mark-1Протетично лечение на леки, средни и тежки увреждания на зъбните тъкани, неподлежащи на консервативно лечение, при възръстни и деца;
 • check-mark-1Дигитална 2D и 3D реконструкция на дизайна на усмивката;
 • check-mark-1Дигитално 3D планиране на лечение върху импланти;
 • check-mark-1Хирургично направлявано поставяне на импланти;
 • check-mark-1Протетично оформяне на меките тъкани около дефинитивни конструкции;
 • check-mark-1Протезиране върху импланти;
 • check-mark-1Естетични възстановявания;
 • check-mark-1Имедиатно (едноетапно) протезиране;
 • check-mark-1Лечение под обща анестезия.